ลืมรหัสผ่าน

อัตราจ่าย

หน้าแรก / อัตราจ่าย

PACKET A
รายการ อัตราจ่าย ส่วนลด
สี่ตัวตรง5,7000
สามตัวบนตรง8700
สามตัวหัวตรง8700
หกตัวโต๊ด5500
ห้าตัวโต๊ด4300
สี่ตัวโต๊ด2800
สามตัวล่าง1600
สามตัวบนโต๊ด1300
สามตัวหัวโต๊ด1300
สองตัวบน950
สองตัวล่าง950
สองตัวคู่โต๊ดบน300
สองตัวคู่โต๊ดหัว300
วิ่งบน313
วิ่งล่าง413
PACKET B
รายการ อัตราจ่าย ส่วนลด
สี่ตัวตรง4,50011
สามตัวบนตรง65020
สามตัวหัวตรง65022
หกตัวโต๊ด5007
ห้าตัวโต๊ด3807
สี่ตัวโต๊ด20010
สามตัวล่าง13020
สามตัวบนโต๊ด11020
สามตัวหัวโต๊ด11020
สองตัวบน8510
สองตัวล่าง8510
สองตัวคู่โต๊ดบน1720
สองตัวคู่โต๊ดหัว1225
วิ่งบน313
วิ่งล่าง413
PACKET C
รายการ อัตราจ่าย ส่วนลด
สี่ตัวตรง4,00022
สามตัวบนตรง50037
สามตัวหัวตรง50037
หกตัวโต๊ด5007
ห้าตัวโต๊ด3807
สี่ตัวโต๊ด17520
สามตัวล่าง11027
สามตัวบนโต๊ด9027
สามตัวหัวโต๊ด9027
สองตัวบน7027
สองตัวล่าง7027
สองตัวคู่โต๊ดบน1227
สองตัวคู่โต๊ดหัว1227
วิ่งบน313
วิ่งล่าง413
PACKET A
รายการ อัตราจ่าย ส่วนลด
สามตัวบนตรง7700
สามตัวบนโต๊ด1200
สองตัวคู่โต๊ดบน120
สองตัวบน900
สองตัวล่าง900
วิ่งบน312
วิ่งล่าง412
PACKET B
รายการ อัตราจ่าย ส่วนลด
สามตัวบนตรง60017
สามตัวบนโต๊ด11018
สองตัวคู่โต๊ดบน1018
สองตัวบน8010
สองตัวล่าง8010
วิ่งบน312
วิ่งล่าง412
PACKET C
รายการ อัตราจ่าย ส่วนลด
สามตัวบนตรง55022
สามตัวบนโต๊ด10030
สองตัวคู่โต๊ดบน930
สองตัวบน7022
สองตัวล่าง7022
วิ่งบน312
วิ่งล่าง412
PACKET A
รายการ อัตราจ่าย ส่วนลด
สามตัวบนตรง7700
สามตัวบนโต๊ด1200
สองตัวคู่โต๊ดบน120
สองตัวบน900
สองตัวล่าง900
วิ่งบน312
วิ่งล่าง412
PACKET B
รายการ อัตราจ่าย ส่วนลด
สามตัวบนตรง60017
สามตัวบนโต๊ด11018
สองตัวคู่โต๊ดบน1018
สองตัวบน8010
สองตัวล่าง8010
วิ่งบน312
วิ่งล่าง412
PACKET C
รายการ อัตราจ่าย ส่วนลด
สามตัวบนตรง55022
สามตัวบนโต๊ด10030
สองตัวคู่โต๊ดบน930
สองตัวบน7022
สองตัวล่าง7022
วิ่งบน312
วิ่งล่าง412
PACKET A
รายการ อัตราจ่าย ส่วนลด
สี่ตัวตรงA14,50012
สี่ตัวตรงB14,50012
สี่ตัวตรงC14,50012
เล็ก(S)รางวัลที่13,00015
เล็ก(S)รางวัลที่22,00015
เล็ก(S)รางวัลที่31,00015
ใหญ่(B)รางวัลที่12,00015
ใหญ่(B)รางวัลที่21,00015
ใหญ่(B)รางวัลที่350015
ใหญ่(B)รางวัลที่4 25015
ใหญ่(B)รางวัลที่57515
สามตัวตรงABC(N) 20012
สามตัวโต๊ดABC(N)3312
สามตัวตรงA60015
สามตัวตรงB60015
สามตัวตรงC60015
สามตัวโต๊ดA10012
สามตัวโต๊ดB10012
สามตัวโต๊ดC10012
สองตัวตรงA808
สองตัวตรงB808
สองตัวตรงC808
สองตัวคู่โต๊ดA 1010
สองตัวคู่โต๊ดB 1010
สองตัวคู่โต๊ดC1010
วิ่งA312
วิ่งB312
วิ่งC312
เล็ก(S)010
ใหญ่(B)010
หน้าหลัก อัตราจ่าย ผลหวย การฝาก - ถอน คู่มือการเล่น ติดต่อเรา