ลืมรหัสผ่าน

หวย Toto4D

หน้าแรก / หวย Toto4D

วิธีการดูผลหวย Toto4D

รายละเอียดช่วงเวลาการแทงหวย

 
  เปิดรับแทง ปิดรับแทง ประกาศผล
หวย Toto4D 00.00 17.50 18.40
 

*เปิดรับแทงวันพุธ เสาร์และอาทิตย์

*ดูประกาศผลได้ทาง http://www.sportstoto.com/

ตัวอย่างการตรวจผลหวย Toto4D

การตรวจผลหวย Toto4D

- 4 ตัวตรง A1 คือ 7425

- 4 ตัวตรง B1 คือ 8262

- 4 ตัวตรง C1 คือ 7031

- 3 ตัวตรง ABC(N) คือ 425 , 262 , 031

- 3 ตัวโต๊ด ABC(N) คือ 425 , 262 , 031 สลับตำแหน่งกันได้

- 3 ตัวตรง A คือ 425

- 3 ตัวตรง B คือ 262

- 3 ตัวตรง C คือ 031

- 3 ตัวโต๊ด A คือ 425 สลับตำแหน่งกันได้

- 3 ตัวโต๊ด B คือ 262 สลับตำแหน่งกันได้

- 3 ตัวโต๊ด C คือ 031 สลับตำแหน่งกันได้

- 2 ตัวตรง A คือ 25

- 2 ตัวตรง B คือ 62

- 2 ตัวตรง C คือ 31

- 2 ตัวคู่โต๊ด A คือ 42 , 45 , 24 , 25 , 54 , 8

- 2 ตัวคู่โต๊ด B คือ 26 , 22 , 62

- 2 ตัวคู่โต๊ด C คือ 03 , 01 , 30 , 31 , 10 , 13

- วิ่ง A คือ 4 , 2 , 5

- วิ่ง B คือ 2 , 6 

- วิ่ง C คือ 0 , 3 , 1

- เล็ก(S) คือ 7425 , 8262 , 7031

- ใหญ่(B) คือ 7425 , 8262 , 7031 ,  7816 , 8371 , 1116 , 1108 , 5230 , 7822 , 0155 , 5094 , 3921 , 3607  ,7977 , 9604 , 2539 , 2083 , 4388  , 2389 , 1156 , 6780 , 0636 , 0946

หวย Toto4D

หวย Toto4D มีรางวัลที่ 1-5 ทั้งหมด 23 รางวัล ประกอบด้วย

รางวัลที่ 1 หรือ A1 มี 1 รางวัล

รางวัลที่ 2 หรือ B1 มี 1 รางวัล

รางวัลที่ 3 หรือ C1 มี 1 รางวัล

รางวัลที่ 4 หรือ Starter Prizes มี 10 รางวัล

รางวัลที่ 5 หรือ Consolation Prizes มี 10 รางวัล

1. 4 ตัวตรง A1 ใช้เลขทั้ง4ตัวของรางวัลที่1(A1) มาออกผลคือ 7425

2. 4 ตัวตรง B1 ใช้เลขทั้ง4ตัวของรางวัลที่2(B1) มาออกผลคือ 8562

3. 4 ตัวตรง C1 ใช้เลขทั้ง4ตัวของรางวัลที่3(C1) มาออกผลคือ 7031

4. 3 ตัวตรง ABC(N) ใช้เลข3ตัวท้ายของรางวัลที่1(A1) , รางวัลที่2(B1) , รางวัลที่3(C1) มาออกผลคือ 425 , 262 , 031 

5. 3 ตัวโต๊ด ABC(N) ใช้เลข3ตัวท้ายของรางวัลที่1(A1) , รางวัลที่2(B1) , รางวัลที่3(C1) มาออกผลคือ 425 , 262 , 031  สลับตำแหน่งกันยังไงก็ได้ แค่มีตัวเลข 4-2-5 , 2-6-2 , 0-3-1  เช่น 425 , 524 , 262 , 622 , 031 , 130

6. 3 ตัวตรง A ใช้เลข3ตัวท้ายของรางวัลที่1(A1) มาออกผลคือ 425

7. 3 ตัวตรง B ใช้เลข3ตัวท้ายของรางวัลที่2(B1) มาออกผลคือ 262

8. 3 ตัวตรง C ใช้เลข3ตัวท้ายของรางวัลที่3(C1) มาออกผลคือ 031

9. 3 ตัวโต๊ด A ใช้เลข3ตัวท้ายของรางวัลที่1(A1) มาออกผลคือ 425 สลับตำแหน่งกันยังไงก็ได้ แค่มีตัวเลข 4-2-5 เช่น 425 , 524

10. 3 ตัวโต๊ด B ใช้เลข3ตัวท้ายของรางวัลที่2(B1) มาออกผลคือ 262 สลับตำแหน่งกันยังไงก็ได้ แค่มีตัวเลข 2-6-2 เช่น 262 , 622

11. 3 ตัวโต๊ด C ใช้เลข3ตัวท้ายของรางวัลที่3(C1) มาออกผลคือ 031 สลับตำแหน่งกันยังไงก็ได้ แค่มีตัวเลข 0-3-1 เช่น 031 , 130

12. 2 ตัวตรง A ใช้เลข2ตัวท้ายของรางวัลที่1(A1) มาออกผลคือ 25

13. 2 ตัวตรง B ใช้เลข2ตัวท้ายของรางวัลที่2(B1) มาออกผลคือ 62

14. 2 ตัวตรง C ใช้เลข2ตัวท้ายของรางวัลที่3(C1) มาออกผลคือ 31

15. 2 ตัวคู่โต๊ด A ใช้เลข3ตัวท้ายของรางวัลที่1(A1) คือ 425 เป็นหลัก โดยเลขที่แทงต้องมี 2 ใน 3 ตัวของผลรางวัล สามารถสลับตำแหน่งกันได้ แค่มีตัวเลข 4-2-5 เช่น 42 , 45 , 24 , 25 , 54 , 52

16. 2 ตัวคู่โต๊ด B ใช้เลข3ตัวท้ายของรางวัลที่2(B1) คือ 262 เป็นหลัก โดยเลขที่แทงต้องมี 2 ใน 3 ตัวของผลรางวัล สามารถสลับตำแหน่งกันได้ แค่มีตัวเลข 2-6-2 เช่น 26 , 22 , 62

17. 2 ตัวคู่โต๊ด C ใช้เลข3ตัวท้ายของรางวัลที่3(C1) คือ 031 เป็นหลัก โดยเลขที่แทงต้องมี 2 ใน 3 ตัวของผลรางวัล สามารถสลับตำแหน่งกันได้ แค่มีตัวเลข 0-3-1 เช่น 03 , 01 , 30 , 31 , 10 , 13

18. วิ่ง A เลขที่แทงต้องมีตัวใดตัวหนึ่งของผลรางวัลเลข3ตัวท้ายของรางวัลที่1(A1) คือ 425 เช่น วิ่ง4 , วิ่ง2 , วิ่ง5

19. วิ่ง B เลขที่แทงต้องมีตัวใดตัวหนึ่งของผลรางวัลเลข3ตัวท้ายของรางวัลที่2(B1) คือ 262 เช่น วิ่ง2 , วิ่ง6 

20. วิ่ง C เลขที่แทงต้องมีตัวใดตัวหนึ่งของผลรางวัลเลข3ตัวท้ายของรางวัลที่3(C1) คือ 031 เช่น วิ่ง0 , วิ่ง3 , วิ่ง1

21. เล็ก(S) ใช้เลขทั้ง4ตัวของรางวัลที่1(A1) , รางวัลที่2(B1) , รางวัลที่3(C1) มาออกผลคือ 7425 , 8262 , 7031

22. ใหญ่(B) ใช้เลขทั้ง4ตัวของรางวัลที่1(A1) , รางวัลที่2(B1) , รางวัลที่3(C1) , รางวัลที่4(Starter Prizes) , รางวัลที่5(Consolation Prizes) มาออกผลคือ 7425 , 8262 , 7031 ,  7816 , 8371 , 1116 , 1108 , 5230 , 7822 , 0155 , 5094 , 3921 , 3607  ,7977 , 9604 , 2539 , 2083 , 4388  , 2389 , 1156 , 6780 , 0636 , 0946

หน้าหลัก อัตราจ่าย ผลหวย การฝาก - ถอน คู่มือการเล่น ติดต่อเรา