ลืมรหัสผ่าน

หวย Singapore 4D

หน้าแรก / หวย Singapore 4D

วิธีการดูผลหวย Singapore 4D

รายละเอียดช่วงเวลาการแทงหวย

 
  เปิดรับแทง ปิดรับแทง ประกาศผล
หวย Singapore4D 00.00 16.40 17.50
 

*เปิดรับแทงวันพุธ เสาร์และอาทิตย์

*ดูประกาศผลได้ทาง : http://www.singaporepools.com.sg/en/product/Pages/4d_results.aspx

ตัวอย่างการตรวจผลหวย Singapore4D

การตรวจผลหวย Singapore4D

- 4 ตัวตรง A1 คือ 3568

- 4 ตัวตรง B1 คือ 0437

- 4 ตัวตรง C1 คือ 3390

- 3 ตัวตรง ABC(N) คือ 568 , 437 , 390

- 3 ตัวโต๊ด ABC(N) คือ 568 , 437 , 390 สลับตำแหน่งกันได้

- 3 ตัวตรง A คือ 568

- 3 ตัวตรง B คือ 437

- 3 ตัวตรง C คือ 390

- 3 ตัวโต๊ด A คือ 568 สลับตำแหน่งกันได้

- 3 ตัวโต๊ด B คือ 437 สลับตำแหน่งกันได้

- 3 ตัวโต๊ด C คือ 390 สลับตำแหน่งกันได้

- 2 ตัวตรง A คือ 68

- 2 ตัวตรง B คือ 37

- 2 ตัวตรง C คือ 90

- 2 ตัวคู่โต๊ด A คือ 56 , 58 , 65 , 68 , 85 , 86

- 2 ตัวคู่โต๊ด B คือ 43 , 47 , 34 , 37 , 74 , 73

- 2 ตัวคู่โต๊ด C คือ 39 , 30 , 93 , 90 , 03 , 09

- วิ่ง A คือ 5 , 6 , 8

- วิ่ง B คือ 4 , 3 , 7

- วิ่ง C คือ 3 , 9 , 0

- เล็ก(S) คือ 3568 , 0437 , 3390

- ใหญ่(B) คือ 3568 , 0437 , 3390 , 1630 , 2303 , 3720 , 3890 , 4012 , 5868 , 6148 , 7415 , 7631 , 8566 , 0017 , 1052 , 1926 , 3457 , 4511 , 5630 , 5864 , 6733 , 7935 , 8201

หวย Singapore4D

หวย Singapore4D มีรางวัลที่ 1-5 ทั้งหมด 23 รางวัล ประกอบด้วย

รางวัลที่ 1 หรือ A1 มี 1 รางวัล

รางวัลที่ 2 หรือ B1 มี 1 รางวัล

รางวัลที่ 3 หรือ C1 มี 1 รางวัล

รางวัลที่ 4 หรือ Starter Prizes มี 10 รางวัล

รางวัลที่ 5 หรือ Consolation Prizes มี 10 รางวัล

1. 4 ตัวตรง A1 ใช้เลขทั้ง4ตัวของรางวัลที่1(A1) มาออกผลคือ 3568

2. 4 ตัวตรง B1 ใช้เลขทั้ง4ตัวของรางวัลที่2(B1) มาออกผลคือ 0437

3. 4 ตัวตรง C1 ใช้เลขทั้ง4ตัวของรางวัลที่3(C1) มาออกผลคือ 3390

4. 3 ตัวตรง ABC(N) ใช้เลข3ตัวท้ายของรางวัลที่1(A1) , รางวัลที่2(B1) , รางวัลที่3(C1) มาออกผลคือ 568 , 437 , 390

5. 3 ตัวโต๊ด ABC(N) ใช้เลข3ตัวท้ายของรางวัลที่1(A1) , รางวัลที่2(B1) , รางวัลที่3(C1) มาออกผลคือ 568 , 437 , 390 สลับตำแหน่งกันยังไงก็ได้ แค่มีตัวเลข 5-6-8 , 4-3-7 , 3-9-0 เช่น 568 , 865 , 437 , 734 , 390 , 093

6. 3 ตัวตรง A ใช้เลข3ตัวท้ายของรางวัลที่1(A1) มาออกผลคือ 568

7. 3 ตัวตรง B ใช้เลข3ตัวท้ายของรางวัลที่2(B1) มาออกผลคือ 437

8. 3 ตัวตรง C ใช้เลข3ตัวท้ายของรางวัลที่3(C1) มาออกผลคือ 390

9. 3 ตัวโต๊ด A ใช้เลข3ตัวท้ายของรางวัลที่1(A1) มาออกผลคือ 568 สลับตำแหน่งกันยังไงก็ได้ แค่มีตัวเลข 5-6-8 เช่น 568 , 865

10. 3 ตัวโต๊ด B ใช้เลข3ตัวท้ายของรางวัลที่2(B1) มาออกผลคือ 437 สลับตำแหน่งกันยังไงก็ได้ แค่มีตัวเลข 4-3-7 เช่น 437 , 734

11. 3 ตัวโต๊ด C ใช้เลข3ตัวท้ายของรางวัลที่3(C1) มาออกผลคือ 390 สลับตำแหน่งกันยังไงก็ได้ แค่มีตัวเลข 3-9-0 เช่น 390 , 093

12. 2 ตัวตรง A ใช้เลข2ตัวท้ายของรางวัลที่1(A1) มาออกผลคือ 68

13. 2 ตัวตรง B ใช้เลข2ตัวท้ายของรางวัลที่2(B1) มาออกผลคือ 37

14. 2 ตัวตรง C ใช้เลข2ตัวท้ายของรางวัลที่3(C1) มาออกผลคือ 90

15. 2 ตัวคู่โต๊ด A ใช้เลข3ตัวท้ายของรางวัลที่1(A1) คือ 568 เป็นหลัก โดยเลขที่แทงต้องมี 2 ใน 3 ตัวของผลรางวัล สามารถสลับตำแหน่งกันได้ แค่มีตัวเลข 5-6-8 เช่น 56 , 58 , 65 , 68 , 85 , 86

16. 2 ตัวคู่โต๊ด B ใช้เลข3ตัวท้ายของรางวัลที่2(B1) คือ 437 เป็นหลัก โดยเลขที่แทงต้องมี 2 ใน 3 ตัวของผลรางวัล สามารถสลับตำแหน่งกันได้ แค่มีตัวเลข 4-3-7 เช่น 43 , 47 , 34 , 37 , 74 , 73

17. 2 ตัวคู่โต๊ด C ใช้เลข3ตัวท้ายของรางวัลที่3(C1) คือ 390 เป็นหลัก โดยเลขที่แทงต้องมี 2 ใน 3 ตัวของผลรางวัล สามารถสลับตำแหน่งกันได้ แค่มีตัวเลข 3-9-0 เช่น 39 , 30 , 93 , 90 , 03 , 09

18. วิ่ง A เลขที่แทงต้องมีตัวใดตัวหนึ่งของผลรางวัลเลข3ตัวท้ายของรางวัลที่1(A1) คือ 568 เช่น วิ่ง5 , วิ่ง6 , วิ่ง8

19. วิ่ง B เลขที่แทงต้องมีตัวใดตัวหนึ่งของผลรางวัลเลข3ตัวท้ายของรางวัลที่2(B1) คือ 437 เช่น วิ่ง4 , วิ่ง3 , วิ่ง7

20. วิ่ง C เลขที่แทงต้องมีตัวใดตัวหนึ่งของผลรางวัลเลข3ตัวท้ายของรางวัลที่3(C1) คือ 390 เช่น วิ่ง3 , วิ่ง9 , วิ่ง0

21. เล็ก(S) ใช้เลขทั้ง4ตัวของรางวัลที่1(A1) , รางวัลที่2(B1) , รางวัลที่3(C1) มาออกผลคือ 3568 , 0437 , 3390

22. ใหญ่(B) ใช้เลขทั้ง4ตัวของรางวัลที่1(A1) , รางวัลที่2(B1) , รางวัลที่3(C1) , รางวัลที่4(Starter Prizes) , รางวัลที่5(Consolation Prizes) มาออกผลคือ 3568 , 0437 , 3390 , 1630 , 2303 , 3720 , 3890 , 4012 , 5868 , 6148 , 7415 , 7631 , 8566 , 0017 , 1052 , 1926 , 3457 , 4511 , 5630 , 5864 , 6733 , 7935 , 8201

หน้าหลัก อัตราจ่าย ผลหวย การฝาก - ถอน คู่มือการเล่น ติดต่อเรา