ลืมรหัสผ่าน

หวย Magnum4D

หน้าแรก / หวย Magnum4D

วิธีการดูผลหวย Magnum4D

รายละเอียดช่วงเวลาการแทงหวย

 
  เปิดรับแทง ปิดรับแทง ประกาศผล
หวย Magnum4D 00.00 18.00 18.35
 

*เปิดรับแทงวันพุธ เสาร์และอาทิตย์

*ดูประกาศผลได้ทาง https://www.magnum4d.my/en/results

ตัวอย่างการตรวจผลหวย หวย Magnum4D 

ตรวจหวย Magnum4D

- 4 ตัวตรง A1 คือ 1084

- 4 ตัวตรง B1 คือ 9209

- 4 ตัวตรง C1 คือ 0454

- 3 ตัวตรง ABC(N) คือ 084 , 209 , 454

- 3 ตัวโต๊ด ABC(N) คือ 084 , 209 , 454 สลับตำแหน่งกันได้

- 3 ตัวตรง A คือ 084

- 3 ตัวตรง B คือ 209

- 3 ตัวตรง C คือ 454

- 3 ตัวโต๊ด A คือ 084 สลับตำแหน่งกันได้

- 3 ตัวโต๊ด B คือ 209 สลับตำแหน่งกันได้

- 3 ตัวโต๊ด C คือ 454 สลับตำแหน่งกันได้

- 2 ตัวตรง A คือ 84

- 2 ตัวตรง B คือ 09

- 2 ตัวตรง C คือ 54

- 2 ตัวคู่โต๊ด A คือ 08 , 04 , 80 , 84 , 40 , 48

- 2 ตัวคู่โต๊ด B คือ 20 , 29 , 02 , 09 , 92 , 90

- 2 ตัวคู่โต๊ด C คือ 45 , 44 , 54

- วิ่ง A คือ 0 , 8 , 4

- วิ่ง B คือ 2 , 0 , 9

- วิ่ง C คือ 4, 5

- เล็ก(S) คือ 1084 , 9209 , 0454

- ใหญ่(B) คือ 1084 , 9209 , 0454 , 2589 , 1510 , 8405 , 4207 , 0919 , 0817 , 6680 , 6094 , 0709 , 3216 , 6436 , 7720 , 1317 , 8764 , 9354 , 9555 , 5636 , 6339 , 2878 , 3921

หวย Magnum4D

หวย Magnum4D มีรางวัลที่1-5 ทั้งหมด 23 รางวัล ประกอบด้วย

รางวัลที่ 1 หรือ A1 มี 1 รางวัล

รางวัลที่ 2 หรือ B1 มี 1 รางวัล

รางวัลที่ 3 หรือ C1 มี 1 รางวัล

รางวัลที่ 4 หรือ Starter Prizes มี 10 รางวัล

รางวัลที่ 5 หรือ Consolation Prizes มี 10 รางวัล

1. 4 ตัวตรง A1 ใช้เลขทั้ง4ตัวของรางวัลที่1(A1) มาออกผลคือ 1084

2. 4 ตัวตรง B1 ใช้เลขทั้ง4ตัวของรางวัลที่2(B1) มาออกผลคือ 9209

3. 4 ตัวตรง C1 ใช้เลขทั้ง4ตัวของรางวัลที่3(C1) มาออกผลคือ 0454

4. 3 ตัวตรง ABC(N) ใช้เลข3ตัวท้ายของรางวัลที่1(A1) , รางวัลที่2(B1) , รางวัลที่3(C1) มาออกผลคือ 084 , 209 , 454

5. 3 ตัวโต๊ด ABC(N) ใช้เลข3ตัวท้ายของรางวัลที่1(A1) , รางวัลที่2(B1) , รางวัลที่3(C1) มาออกผลคือ 084 , 209 , 454 สลับตำแหน่งกันยังไงก็ได้ แค่มีตัวเลข 0-8-4 , 2-0-9 , 4-5-4  เช่น 084 , 480 , 209 , 902 , 454 , 544

6. 3 ตัวตรง A ใช้เลข3ตัวท้ายของรางวัลที่1(A1) มาออกผลคือ 084

7. 3 ตัวตรง B ใช้เลข3ตัวท้ายของรางวัลที่2(B1) มาออกผลคือ 209

8. 3 ตัวตรง C ใช้เลข3ตัวท้ายของรางวัลที่3(C1) มาออกผลคือ 454

9. 3 ตัวโต๊ด A ใช้เลข3ตัวท้ายของรางวัลที่1(A1) มาออกผลคือ 084 สลับตำแหน่งกันยังไงก็ได้ แค่มีตัวเลข 0-8-4 เช่น 084 , 480

10. 3 ตัวโต๊ด B ใช้เลข3ตัวท้ายของรางวัลที่2(B1) มาออกผลคือ 209 สลับตำแหน่งกันยังไงก็ได้ แค่มีตัวเลข 2-0-9 เช่น 209 , 902

11. 3 ตัวโต๊ด C ใช้เลข3ตัวท้ายของรางวัลที่3(C1) มาออกผลคือ 454 สลับตำแหน่งกันยังไงก็ได้ แค่มีตัวเลข 4-5-4 เช่น 454 , 544

12. 2 ตัวตรง A ใช้เลข2ตัวท้ายของรางวัลที่1(A1) มาออกผลคือ 84

13. 2 ตัวตรง B ใช้เลข2ตัวท้ายของรางวัลที่2(B1) มาออกผลคือ 09

14. 2 ตัวตรง C ใช้เลข2ตัวท้ายของรางวัลที่3(C1) มาออกผลคือ 54

15. 2 ตัวคู่โต๊ด A ใช้เลข3ตัวท้ายของรางวัลที่1(A1) คือ 084 เป็นหลัก โดยเลขที่แทงต้องมี 2 ใน 3 ตัวของผลรางวัล สามารถสลับตำแหน่งกันได้ แค่มีตัวเลข 0-8-4 เช่น 08 , 04 , 80 , 84 , 40 , 48

16. 2 ตัวคู่โต๊ด B ใช้เลข3ตัวท้ายของรางวัลที่2(B1) คือ 613 เป็นหลัก โดยเลขที่แทงต้องมี 2 ใน 3 ตัวของผลรางวัล สามารถสลับตำแหน่งกันได้ แค่มีตัวเลข 2-0-9 เช่น 20 , 29 , 02 , 09 , 92 , 90

17. 2 ตัวคู่โต๊ด C ใช้เลข3ตัวท้ายของรางวัลที่3(C1) คือ 830 เป็นหลัก โดยเลขที่แทงต้องมี 2 ใน 3 ตัวของผลรางวัล สามารถสลับตำแหน่งกันได้ แค่มีตัวเลข 4-5-4 เช่น 45 , 44 , 54

18. วิ่ง A เลขที่แทงต้องมีตัวใดตัวหนึ่งของผลรางวัลเลข3ตัวท้ายของรางวัลที่1(A1) คือ 084 เช่น วิ่ง0 , วิ่ง8 , วิ่ง4

19. วิ่ง B เลขที่แทงต้องมีตัวใดตัวหนึ่งของผลรางวัลเลข3ตัวท้ายของรางวัลที่2(B1) คือ 209 เช่น วิ่ง2 , วิ่ง0 , วิ่ง9

20. วิ่ง C เลขที่แทงต้องมีตัวใดตัวหนึ่งของผลรางวัลเลข3ตัวท้ายของรางวัลที่3(C1) คือ 454 เช่น วิ่ง4 , วิ่ง5

21. เล็ก(S) ใช้เลขทั้ง4ตัวของรางวัลที่1(A1) , รางวัลที่2(B1) , รางวัลที่3(C1) มาออกผลคือ 1084 , 9209 , 0454

22. ใหญ่(B) ใช้เลขทั้ง4ตัวของรางวัลที่1(A1) , รางวัลที่2(B1) , รางวัลที่3(C1) , รางวัลที่4(Starter Prizes) , รางวัลที่5(Consolation Prizes) มาออกผลคือ 1084 , 9209 , 0454 , 2589 , 1510 , 8405 , 4207 , 0919 , 0817 , 6680 , 6094 , 0709 , 3216 , 6436 , 7720 , 1317 , 8764 , 9354 , 9555 , 5636 , 6339 , 2878 , 3921

หน้าหลัก อัตราจ่าย ผลหวย การฝาก - ถอน คู่มือการเล่น ติดต่อเรา