ลืมรหัสผ่าน

หวย Grand Dragon 4D

หน้าแรก / หวย Grand Dragon 4D

วิธีการดูผลหวย Grand Dragon 4D

รายละเอียดช่วงเวลาการแทงหวย

 
  เปิดรับแทง ปิดรับแทง ประกาศผล
หวย Grand Dragon4D 00.00 18.00 18.45
 

*เปิดรับแทงทุกวันจันทร์-อาทิตย์

*ดูประกาศผลได้ทาง : http://gdlotto.com/

ตัวอย่างการตรวจผลหวย Grand Dragon 4D

ตรวจหวย Grand Dragon 4D

- 4 ตัวตรง A1 คือ 4285

- 4 ตัวตรง B1 คือ 0981

- 4 ตัวตรง C1 คือ 4191

- 3 ตัวตรง ABC(N) คือ 285 , 981 , 191

- 3 ตัวโต๊ด ABC(N) คือ 285 , 981 , 191 สลับตำแหน่งกันได้

- 3 ตัวตรง A คือ 285

- 3 ตัวตรง B คือ 981

- 3 ตัวตรง C คือ 191

- 3 ตัวโต๊ด A คือ 285 สลับตำแหน่งกันได้

- 3 ตัวโต๊ด B คือ 981 สลับตำแหน่งกันได้

- 3 ตัวโต๊ด C คือ 191 สลับตำแหน่งกันได้

- 2 ตัวตรง A คือ 85

- 2 ตัวตรง B คือ 81

- 2 ตัวตรง C คือ 91

- 2 ตัวคู่โต๊ด A คือ 28 , 25 , 82 , 85 , 52 , 58

- 2 ตัวคู่โต๊ด B คือ 98 , 91 , 89 , 81 , 19 , 18

- 2 ตัวคู่โต๊ด C คือ 19 , 11 , 91

- วิ่ง A คือ 2 , 8 , 5

- วิ่ง B คือ 9 , 8 , 1

- วิ่ง C คือ 1 , 9

- เล็ก(S) คือ 4285 , 0981 , 4191

- ใหญ่(B) คือ 4285 , 0981 , 4191 ,  9080 , 5850 , 7141 , 6967 , 2713 , 3169 , 5839 , 5914 , 1763 , 2066 ,  6921 , 1952 , 8043 , 7303 , 6253 , 2181 , 4421 , 1735 , 5949 , 9373 

หวย Grand Dragon4D

หวย Grand Dragon4D มีรางวัลที่ 1-5 ทั้งหมด 23 รางวัล ประกอบด้วย

รางวัลที่ 1 หรือ A1 มี 1 รางวัล

รางวัลที่ 2 หรือ B1 มี 1 รางวัล

รางวัลที่ 3 หรือ C1 มี 1 รางวัล

รางวัลที่ 4 หรือ Starter Prizes มี 10 รางวัล

รางวัลที่ 5 หรือ Consolation Prizes มี 10 รางวัล

1. 4 ตัวตรง A1 ใช้เลขทั้ง4ตัวของรางวัลที่1(A1) มาออกผลคือ 4285

2. 4 ตัวตรง B1 ใช้เลขทั้ง4ตัวของรางวัลที่2(B1) มาออกผลคือ 0981

3. 4 ตัวตรง C1 ใช้เลขทั้ง4ตัวของรางวัลที่3(C1) มาออกผลคือ 4191

4. 3 ตัวตรง ABC(N) ใช้เลข3ตัวท้ายของรางวัลที่1(A1) , รางวัลที่2(B1) , รางวัลที่3(C1) มาออกผลคือ 285 , 981 , 191

5. 3 ตัวโต๊ด ABC(N) ใช้เลข3ตัวท้ายของรางวัลที่1(A1) , รางวัลที่2(B1) , รางวัลที่3(C1) มาออกผลคือ 285 , 981 , 191 สลับตำแหน่งกันยังไงก็ได้ แค่มีตัวเลข 2-8-5 , 9-8-1 , 1-9-1   เช่น 285 , 582 , 981 , 189 , 191 , 911

6. 3 ตัวตรง A ใช้เลข3ตัวท้ายของรางวัลที่1(A1) มาออกผลคือ 285

7. 3 ตัวตรง B ใช้เลข3ตัวท้ายของรางวัลที่2(B1) มาออกผลคือ 981

8. 3 ตัวตรง C ใช้เลข3ตัวท้ายของรางวัลที่3(C1) มาออกผลคือ 191

9. 3 ตัวโต๊ด A ใช้เลข3ตัวท้ายของรางวัลที่1(A1) มาออกผลคือ 285 สลับตำแหน่งกันยังไงก็ได้ แค่มีตัวเลข 2-8-5 เช่น 285 , 582

10. 3 ตัวโต๊ด B ใช้เลข3ตัวท้ายของรางวัลที่2(B1) มาออกผลคือ 981 สลับตำแหน่งกันยังไงก็ได้ แค่มีตัวเลข 9-8-1 เช่น 981 , 189

11. 3 ตัวโต๊ด C ใช้เลข3ตัวท้ายของรางวัลที่3(C1) มาออกผลคือ 191 สลับตำแหน่งกันยังไงก็ได้ แค่มีตัวเลข 1-9-1 เช่น 191 , 911

12. 2 ตัวตรง A ใช้เลข2ตัวท้ายของรางวัลที่1(A1) มาออกผลคือ 85

13. 2 ตัวตรง B ใช้เลข2ตัวท้ายของรางวัลที่2(B1) มาออกผลคือ 81

14. 2 ตัวตรง C ใช้เลข2ตัวท้ายของรางวัลที่3(C1) มาออกผลคือ 91

15. 2 ตัวคู่โต๊ด A ใช้เลข3ตัวท้ายของรางวัลที่1(A1) คือ 285 เป็นหลัก โดยเลขที่แทงต้องมี 2 ใน 3 ตัวของผลรางวัล สามารถสลับตำแหน่งกันได้ แค่มีตัวเลข 2-8-5 เช่น 28 , 25 , 82 , 85 , 52 , 58

16. 2 ตัวคู่โต๊ด B ใช้เลข3ตัวท้ายของรางวัลที่2(B1) คือ 981 เป็นหลัก โดยเลขที่แทงต้องมี 2 ใน 3 ตัวของผลรางวัล สามารถสลับตำแหน่งกันได้ แค่มีตัวเลข 9-8-1 เช่น 98 , 91 , 89 , 81 , 19 , 18

17. 2 ตัวคู่โต๊ด C ใช้เลข3ตัวท้ายของรางวัลที่3(C1) คือ 191 เป็นหลัก โดยเลขที่แทงต้องมี 2 ใน 3 ตัวของผลรางวัล สามารถสลับตำแหน่งกันได้ แค่มีตัวเลข 1-9-1 เช่น 19 , 11 , 91

18. วิ่ง A เลขที่แทงต้องมีตัวใดตัวหนึ่งของผลรางวัลเลข3ตัวท้ายของรางวัลที่1(A1) คือ 285 เช่น วิ่ง2 , วิ่ง8 , วิ่ง5

19. วิ่ง B เลขที่แทงต้องมีตัวใดตัวหนึ่งของผลรางวัลเลข3ตัวท้ายของรางวัลที่2(B1) คือ 981 เช่น วิ่ง9 , วิ่ง8 , วิ่ง1

20. วิ่ง C เลขที่แทงต้องมีตัวใดตัวหนึ่งของผลรางวัลเลข3ตัวท้ายของรางวัลที่3(C1) คือ 191 เช่น วิ่ง1 , วิ่ง9

21. เล็ก(S) ใช้เลขทั้ง4ตัวของรางวัลที่1(A1) , รางวัลที่2(B1) , รางวัลที่3(C1) มาออกผลคือ 4285 , 0981 , 4191

22. ใหญ่(B) ใช้เลขทั้ง4ตัวของรางวัลที่1(A1) , รางวัลที่2(B1) , รางวัลที่3(C1) , รางวัลที่4(Starter Prizes) , รางวัลที่5(Consolation Prizes) มาออกผลคือ 4285 , 0981 , 4191 ,  9080 , 5850 , 7141 , 6967 , 2713 , 3169 , 5839 , 5914 , 1763 , 2066 ,  6921 , 1952 , 8043 , 7303 , 6253 , 2181 , 4421 , 1735 , 5949 , 9373 

หน้าหลัก อัตราจ่าย ผลหวย การฝาก - ถอน คู่มือการเล่น ติดต่อเรา