ลืมรหัสผ่าน

หวย Damacai1 3D

หน้าแรก / หวย Damacai1 3D

วิธีการดูผลหวย Damacai1+3D

รายละเอียดช่วงเวลาการแทงหวย

 
  เปิดรับแทง ปิดรับแทง ประกาศผล
หวยDamacai1+3D 00.00 17.50 18.30
 

*เปิดรับแทงวันพุธ เสาร์และอาทิตย์

*ดูประกาศผลได้ทาง https://www.damacai.com.my/home

ตัวอย่างการตรวจผลหวย Damacai1+3D

การตรวจผลหวย Damacai1+3D

- 4 ตัวตรง A1 คือ 5498

- 4 ตัวตรง B1 คือ 8613

- 4 ตัวตรง C1 คือ 4830

- 3 ตัวตรง ABC(N) คือ 498 , 613 , 830

- 3 ตัวโต๊ด ABC(N) คือ 498 , 613 , 830 สลับตำแหน่งกันได้

- 3 ตัวตรง A คือ 498

- 3 ตัวตรง B คือ 613

- 3 ตัวตรง C คือ 830

- 3 ตัวโต๊ด A คือ 498 สลับตำแหน่งกันได้

- 3 ตัวโต๊ด B คือ 613 สลับตำแหน่งกันได้

- 3 ตัวโต๊ด C คือ 830 สลับตำแหน่งกันได้

- 2 ตัวตรง A คือ 98

- 2 ตัวตรง B คือ 13

- 2 ตัวตรง C คือ 30

- 2 ตัวคู่โต๊ด A คือ 49 , 48 , 94 , 98 , 84 , 89

- 2 ตัวคู่โต๊ด B คือ 49 , 48 , 94 , 98 , 84 , 89

- 2 ตัวคู่โต๊ด C คือ 83 , 80 , 38 , 30 , 08 , 03

- วิ่ง A คือ 4 , 9 , 8

- วิ่ง B คือ 6 , 1 , 3

- วิ่ง C คือ 8 , 3 , 0

- เล็ก(S) คือ 5498 , 8613 , 4830

- ใหญ่(B) คือ 5498 , 8613 , 4830  ,  1617 , 6753 , 4789 , 7474 , 7163 , 4816 , 8060 , 0642 , 5322 , 6273 6593, 3944 , 1158 , 1820 , 5201 , 0316 , 8621 , 4987 , 7652 , 3902 

หวย Damacai1+3D

หวย Damacai1+3D มีรางวัลที่ 1-5 ทั้งหมด 23 รางวัล ประกอบด้วย

รางวัลที่ 1 หรือ A1 มี 1 รางวัล

รางวัลที่ 2 หรือ B1 มี 1 รางวัล

รางวัลที่ 3 หรือ C1 มี 1 รางวัล

รางวัลที่ 4 หรือ Starter Prizes มี 10 รางวัล

รางวัลที่ 5 หรือ Consolation Prizes มี 10 รางวัล

1. 4 ตัวตรง A1 ใช้เลขทั้ง4ตัวของรางวัลที่1(A1) มาออกผลคือ 5498

2. 4 ตัวตรง B1 ใช้เลขทั้ง4ตัวของรางวัลที่2(B1) มาออกผลคือ 8613

3. 4 ตัวตรง C1 ใช้เลขทั้ง4ตัวของรางวัลที่3(C1) มาออกผลคือ 4830

4. 3 ตัวตรง ABC(N) ใช้เลข3ตัวท้ายของรางวัลที่1(A1) , รางวัลที่2(B1) , รางวัลที่3(C1) มาออกผลคือ 498 , 613 , 830

5. 3 ตัวโต๊ด ABC(N) ใช้เลข3ตัวท้ายของรางวัลที่1(A1) , รางวัลที่2(B1) , รางวัลที่3(C1) มาออกผลคือ 498 , 613 , 830 สลับตำแหน่งกันยังไงก็ได้ แค่มีตัวเลข 4-9-8 , 6-1-3 , 8-3-0  เช่น 498 , 894 , 613 , 316 , 830 , 038

6. 3 ตัวตรง A ใช้เลข3ตัวท้ายของรางวัลที่1(A1) มาออกผลคือ 498

7. 3 ตัวตรง B ใช้เลข3ตัวท้ายของรางวัลที่2(B1) มาออกผลคือ 613

8. 3 ตัวตรง C ใช้เลข3ตัวท้ายของรางวัลที่3(C1) มาออกผลคือ 830

9. 3 ตัวโต๊ด A ใช้เลข3ตัวท้ายของรางวัลที่1(A1) มาออกผลคือ 498 สลับตำแหน่งกันยังไงก็ได้ แค่มีตัวเลข 4-9-8 เช่น 498 , 894

10. 3 ตัวโต๊ด B ใช้เลข3ตัวท้ายของรางวัลที่2(B1) มาออกผลคือ 613 สลับตำแหน่งกันยังไงก็ได้ แค่มีตัวเลข 6-1-3 เช่น 613 , 316

11. 3 ตัวโต๊ด C ใช้เลข3ตัวท้ายของรางวัลที่3(C1) มาออกผลคือ 830 สลับตำแหน่งกันยังไงก็ได้ แค่มีตัวเลข 8-3-0 เช่น 830 ,038

12. 2 ตัวตรง A ใช้เลข2ตัวท้ายของรางวัลที่1(A1) มาออกผลคือ 98

13. 2 ตัวตรง B ใช้เลข2ตัวท้ายของรางวัลที่2(B1) มาออกผลคือ 13

14. 2 ตัวตรง C ใช้เลข2ตัวท้ายของรางวัลที่3(C1) มาออกผลคือ 30

15. 2 ตัวคู่โต๊ด A ใช้เลข3ตัวท้ายของรางวัลที่1(A1) คือ 498 เป็นหลัก โดยเลขที่แทงต้องมี 2 ใน 3 ตัวของผลรางวัล สามารถสลับตำแหน่งกันได้ แค่มีตัวเลข 4-9-8 เช่น 49 , 48 , 94 , 98 , 84 , 89

16. 2 ตัวคู่โต๊ด B ใช้เลข3ตัวท้ายของรางวัลที่2(B1) คือ 613 เป็นหลัก โดยเลขที่แทงต้องมี 2 ใน 3 ตัวของผลรางวัล สามารถสลับตำแหน่งกันได้ แค่มีตัวเลข 6-1-3 เช่น 61 , 63 , 16 , 13 , 36 , 31

17. 2 ตัวคู่โต๊ด C ใช้เลข3ตัวท้ายของรางวัลที่3(C1) คือ 830 เป็นหลัก โดยเลขที่แทงต้องมี 2 ใน 3 ตัวของผลรางวัล สามารถสลับตำแหน่งกันได้ แค่มีตัวเลข 8-3-0 เช่น 83 , 80 , 38 , 30 , 08 , 03

18. วิ่ง A เลขที่แทงต้องมีตัวใดตัวหนึ่งของผลรางวัลเลข3ตัวท้ายของรางวัลที่1(A1) คือ 498 เช่น วิ่ง4 , วิ่ง9 , วิ่ง8

19. วิ่ง B เลขที่แทงต้องมีตัวใดตัวหนึ่งของผลรางวัลเลข3ตัวท้ายของรางวัลที่2(B1) คือ 613 เช่น วิ่ง6 , วิ่ง1 , วิ่ง3

20. วิ่ง C เลขที่แทงต้องมีตัวใดตัวหนึ่งของผลรางวัลเลข3ตัวท้ายของรางวัลที่3(C1) คือ 830 เช่น วิ่ง8 , วิ่ง3 , วิ่ง0

21. เล็ก(S) ใช้เลขทั้ง4ตัวของรางวัลที่1(A1) , รางวัลที่2(B1) , รางวัลที่3(C1) มาออกผลคือ 5498 , 8613 , 4830

22. ใหญ่(B) ใช้เลขทั้ง4ตัวของรางวัลที่1(A1) , รางวัลที่2(B1) , รางวัลที่3(C1) , รางวัลที่4(Starter Prizes) , รางวัลที่5(Consolation Prizes) มาออกผลคือ 7425 , 8262 , 7031 ,  7816 , 8371 , 1116 , 1108 , 5230 , 7822 , 0155 , 5094 , 3921 , 3607  ,7977 , 9604 , 2539 , 2083 , 4388  , 2389 , 1156 , 6780 , 0636 , 0946

หน้าหลัก อัตราจ่าย ผลหวย การฝาก - ถอน คู่มือการเล่น ติดต่อเรา